For One Democratic State
in the whole of Palestine (Israel)

FOR FULL EQUALITY OF NATIVE AND ADOPTIVE PALESTINIANS

FOR One Man, One Vote

Home


Search

Lyckönskningar till Irans folk och presidenten Ahmadinejad

Skrivet Israel Shamir

 

Det iranska folket har gjort sitt val. Demokratin segrade. Trots israeliska militära hot och en amerikansk charmoffensiv har iranierna återvalt sin president Mahmoud Ahmadinejad med en jordskredsmajoritet.

Det är ett högst välförtjänt val: president Ahmadinejad har bevisat sin hängivenhet mot Gud, det iranska folket och människans frihet. Han är en modig och karismatisk ledare: vid sitt besök på FN, påminde oss Ahmadinejad om den unge Fidel Castro 1960 och om Yasser Arafat 1974. Han höll ställningarna och gav sitt stöd till de belägrade Palestina på Durban II, och han höll ett uppriktigt tal på Colombiauniversitet trots en strid ström av hat, hot, isoleringsförsök, förtal och smädelser.

Han leder Iran längs en väg av fredlig utveckling och politisk och ekonomisk självständighet. Hans ståndaktighet förbättrar världen vi lever i: Barak Obama kallade på fred med den muslimska världen i Kairo eftersom Ahmadinejad inte gav efter för påtryckningar. Det finns goda möjligheter att uppnå fred i Mellanöstern, och det är tack vare president Ahmadinejads fasthet.

Vi uppmanar kandidaten Mousavi att medge seger åt Ahmadinejad och undvika oro och provokationer för demokratins och det iranska folkets skull. Vi uppmanar president Obamas administration att bekräfta dess ”beslutsamhet i att söka dialog med Iran vem som än vinner”. Vi uppmanar Israels regering att sluta upp med sina försök att blanda sig i Irans angelägenheter och att fortsätta med fredsprocessen. Vi uppmanar de arabiska nationerna att avvisa sionistiska intriger och bevara fred och vänskap med Iran.

Israelers och palestiniers sanna intressen kräver ett starkt, stabilt och självständigt Iran, som tillsammans med Turkiet, skulle kunna stävja de sionistiska generalernas aggressiva ambitioner och åstadkomma fred i Mellanöstern.

Israel Shamir, författare

13 juni 2009 Jaffa, Israel

Översättning: Mohamed Omar

 

Home