For One Democratic State
in the whole of Palestine (Israel)

FOR FULL EQUALITY OF NATIVE AND ADOPTIVE PALESTINIANS

FOR One Man, One Vote

Home


Search

Oświadczenie Komitetu Centralnego Zjednoczonej Komunistycznej Partii Gruzji

 

Gruzję wciągnięto w kolejny krwawy chaos! Bratobójcza wojna na gruzińskiej ziemi wybuchła z nową siłą. Przewidywania Zjednoczonej Komunistycznej Partii Gruzji i postępowych działaczy społecznych Gruzji, co do zgubnej militaryzacji kraju, niebezpiecznej profaszystowskiej i nacjonalistycznej polityki władz, niestety, spełniły się. Władze Gruzji po raz kolejny zorganizowały krwawą rzeźnię, czując poparcie niektórych zachodnich krajów oraz organizacji międzynarodowych i regionalnych. Hańba, którą okryły naród gruziński obecne władze, będzie nam towarzyszyła przez dziesięciolecia.

 

Armia gruzińska, uzbrojona i wyszkolona przez amerykańskich instruktorów, za pomocą amerykańskiej broni w barbarzyński sposób zburzyła Cchinwali. Pod bombami zginęli bezbronni mieszkańcy, Osetyńczycy – nasi bracia i siostry, dzieci, kobiety i starcy. Zginęło ponad dwa tysiące mieszkańców Cchinwali i jego okolic.

 

Zginęły także setki bezbronnych mieszkańców narodowości gruzińskiej, zarówno w strefie konfliktu, jak i na terytorium całej Gruzji.

 

Komitet Centralny Zjednoczonej Komunistycznej Partii Gruzji wyraża głębokie ubolewania osobom, których rodziny i bliscy zginęli.

 

Cała odpowiedzialność za kolejną bratobójczą wojnę, za tysiące zabitych dzieci, kobiet i starców, za cierpiących mieszkańców Południowej Osetii i Gruzji spoczywa wyłącznie na obecnym Prezydencie, Parlamencie i Rządzie Gruzji. Nieodpowiedzialność i awanturnictwo obecnego reżymu Saakaszwilego nie ma granic. Prezydent Gruzji i jego banda to niewątpliwie przestępcy, którzy powinni ponieść konsekwencje.

 

My, gruzińscy komuniści, wszyscy postępowo myślący ludzie Gruzji będziemy walczyć o to, by organizatorzy tego strasznego ludobójstwa ponieśli surową i sprawiedliwą karę!

 

Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji oświadcza i prosi społeczność światową, by nie utożsamiała obecnych gruzińskich władz z narodem Gruzji, i wzywa do poparcia narodu gruzińskiego w jego walce z przestępczym reżymem Saakaszwilego.

 

Wzywamy wszystkie siły Gruzji, organizacje społeczne, naród Gruzji do zjednoczenia się w celu wyzwolenia Gruzji od antynarodowego, rusofobskiego, profaszystowskiego reżymu Saakaszwilego!

 

Komitet Centralny Zjednoczonej Komunistycznej Partii Gruzji

 

Tbilisi, 11 sierpnia 2008 roku

 

Home