For One Democratic State
in the whole of Palestine (Israel)

FOR FULL EQUALITY OF NATIVE AND ADOPTIVE PALESTINIANS

FOR One Man, One Vote

Home


Search

Izrael Szamir

(Israel Shamir) 

Kabała Władzy

Tłumaczył: Roman Łukasiak


Posłanie na Boże Narodzenie

 

To nie przypadek, że Chrystus urodził się w Judei, dzień po zimowym przesileniu, w najciemniejszej porze roku. Nie jest przypadkiem, że urodził się w rodzinie palestyńskich uciekinierów z Galilei, zapędzonych przez wojsko do jaskiń na skraju pustyni.

Syn Człowieczy mógłby urodzić się gdziekolwiek na świecie, i byłby przyjęty z wielką chwałą. Zamiast tego, wybrał najciemniejszą porę i najciemniejsze miejsce, a także najniższy z możliwych stanów. Przyszedł jak przychodzi światło, tam gdzie, i kiedy, jest najbardziej potrzebne.

Jego narodzenie w Palestynie jest czasami uważane za znak specjalnego wywyższenia ludu, wśród którego się narodził. Ewangeliczni Syjoniści w swoim dążeniu do popierania Izraela głoszą, że Żydzi zasłużenie zostali wybrani by wśród nich narodził się Chrystus. Inny syjonistyczny strumyczek, ‘Żydzi popierający Jezusa[1]’ (Jews for Jesus), próbują przywłaszczyć sobie Jezusa, jako współwyznawcę i kolegę Żyda, Zbawiciela Żydów. Cały przemysł medialny lansuje ideę Jezusa, jako żydowskiego rabina, i sugeruje konieczność składania przez chrześcijan daniny dla Żydów.

Lecz można także odczytać Pismo w innym świetle, Jezus wybrał narodzenie w najciemniejszą porę i w najciemniejszym miejscu, pośród ludu owładniętego ciemną ideą. Żydowskim paradygmatem tamtych czasów był system podwójnej moralności, wzajemnego poparcia w połączeniu z ignorowaniem obcych, miłości wewnątrz i wrogości na zewnątrz grupy. Chrystus wybrał narodzenie tutaj, ponieważ czuł, że jest to najbardziej niebezpieczne wyzwanie, przed jakim stoi ludzkość, i dlatego należy je podjąć.

Tradycja mówi, że po śmierci, zstąpił On do piekieł i zbawił dusze sprawiedliwych. Nazwane jest to złamaniem bram piekielnych, wizualne przedstawienie tego czynu można znaleźć w wielu kościołach, na przykład, w małej absydzie klasztoru Najświętszego Zbawiciela w Chora w Konstantynopolu (Istambuł). Jego narodziny w Judei króla Heroda, kontrolowanej przez Faryzeuszy, było prefiguracją zstąpienia do piekieł. Przyszedł w najgorsze miejsce by zbawić dusze sprawiedliwych, Piotra i Pawła, Jana i Jakuba, i innych pobożnych ludzi. Zaledwie trzysta lat po Jego narodzinach, Jego idea braterstwa odniosła zwycięstwo. Niestety, siły ciemności nie zostały pokonane.

Owa idea wyższości, nierówności, bycia dobrym dla rodziny i strasznym dla pozostałych, jest ponownie największym niebezpieczeństwem stojącym przed ludzkością, dwa tysiące lat później, gdy świat dokonał pełnego obrotu i powrócił w to samo miejsce. Betlejem znowu opłakuje niewiniątka; w Jerozolimie rządzi nowsza, lepiej uzbrojona wersja króla Heroda; doktryna podwójnej moralności znowu rozprzestrzenia się po ziemi zdobywając wielkie imperia.

Pomimo tego, dzisiaj przychodzi nadzieja, że najciemniejszy czas jest za nami. Radujmy się!


 

 

[1] Jews for Jesus (Żydzi popierający Jezusa) – Organizacja chrześcijan ewangielicznych koncentrująca sie na nawracaniu Żydów na chrześcijaństwo. (Przypis tłumacza)

 


Spis treści

 

Home