For One Democratic State
in the whole of Palestine (Israel)

FOR FULL EQUALITY OF NATIVE AND ADOPTIVE PALESTINIANS

FOR One Man, One Vote

Home


Search

Izrael Szamir

(Israel Shamir) 

Kabała Władzy

Tłumaczył: Roman Łukasiak


Druga szansa

 

            Niedziela wielkanocna jest piękna, jest to dzień nowej nadziei i nowej obietnicy. Dwa tysiące lat temu, odbył się pierwszy pojedynek dwóch duchów, ducha braterstwa ludzkości i ducha dominowania pana nad niewolnikiem. Jezus uczył miłować bliźniego swego jak siebie samego, nawet gdy będzie to tradycyjny wróg Żydów, Samarytanin. Dlatego był znienawidzony przez ówczesnych żydowskich suprematystów. Mówił: nie możesz czcić Boga i Mammona - boga chciwości, musisz wybrać. Dlatego został znienawidzony przez współczesnych mu ekonomistów i bankierów. Skazali go na śmierć a Cesarstwo, dla zachowania pokoju z tymi ważnymi siłami, zobowiązało się, i przeprowadziło egzekucję. Nasi ojcowie nie ośmielali się niczego mówić przeciwko swoim przywódcom. Duch dominacji wtedy zwyciężył, lecz duch braterstwa nie zaginął.

            Otrzymałem wielkanocne pozdrowienia od Naim’a Ateek’a, księdza z Jerozolimy. Pisze on, „Tutaj w Palestynie, Jezus ponownie kroczy po Via Dolorosa. Potrzeba tylko wrażliwych ludzi, aby zobaczyć setki tysięcy krzyży po całym kraju, krzyżowanych Palestyńczyków - kobiet, mężczyzn i dzieci. Palestyna stała się jedną wielką Golgotą, miejscem kaźni”.

             Siły supremacji i czciciele chciwości ponownie się złączyli, aby ukrzyżować Chrystusa. USA, ten nowy Rzym, ponownie udziela pomocy i zgadza się być egzekutorem. Nadeszła nasza kolej, abyśmy zadecydowali.

Historia podarowała nam nieprawdopodobny luksus, mamy drugą szansę. Możemy albo powtórzyć błąd naszych praojców i milcząco współdziałać z planami naszych samozwańczych przywódców, albo możemy poprawić teraz ten błąd, i wstrzymać ukrzyżowanie.

            W żydowskiej przypowieści paschalnej mówimy, że każdy z nas powinien uważać się za osobiście uwolnionego z więzów niewolnictwa. Mówię ci, każdy z nas, Żyd i Goj, ma uważać, że osobiście stoi na Via Dolorosa, i powinien zadecydować, czy egzekucja ma być wykonana. Dwa tysiące lat temu, jedynie lud Jerozolimy był obecny, gdy Chrystus został poprowadzony na Golgotę. Obecnie, w globalnej wiosce XXI wieku, cała ludzkość jest świadkiem tego tragicznego i wciąż trwającego wydarzenia. Będziemy wszyscy stać na chodniku Via Dolorosa. Prorocze pytanie „czy człowiek ten powinien być ukrzyżowany”, zadane jest nam wszystkim. Jeśli nic nie powiemy, zasłużymy by nas nazywano „zabójcami Chrystusa”. Jeśli wstrzymamy egzekucję, zmienimy historię. Czerwone, jak krew, grzechy przeszłości staną się białe, jak śnieg.

            Dwa tysiące lat temu, duch braterstwa powstał znowu, dając nadzieję na drugi pojedynek. Jeśli zostanie ponownie pokonany, wszyscy staniemy się na zawsze niewolnikami naszych panów bez oblicza. Zniszczą oni samą Matkę Ziemię; zamienią ją w pustynny kraj Mordor. Potrzebują tego zwycięstwa, aby związać nas razem ciemnymi siłami dominacji. Sprzeciwmy się im, teraz.

            Bracia i siostry, dzielcie ze mną wino i chleb Palestyny, jako znak nowego przymierza Braterstwa Ludzi, niech to będzie potwierdzenie naszej decyzji: teraz Chrystus nie będzie umierał na krzyżu.


Spis treści

 

Home