The WRITINGS of ISRAEL SHAMIR
For One Democratic State
in the whole of Palestine (Israel)

FOR FULL EQUALITY OF NATIVE AND ADOPTIVE PALESTINIANS

FOR One Man, One Vote

Home


Search

Israel Shamir’s „Trotrsky and the Church” in Hungarian

 

Trockij és az egyház

 

A „Cion Bölcseinek a Jegyzőkönyveiben” egy fontos rész az a vád, hogy a zsidók el akarják pusztítani a kereszténységet. A valóság azonban ennél bonyolultabb: véleményem szerint a zsidók nincsenek tisztában azzal a kárral, amelyet a kereszténység elutasításával okoznak. Ugyanúgy, ahogy az európaiak sem voltak tisztában azzal, hogy különböző betegségeket ők hoztak Polinézia bennszülött népeire, mert ők immunisak voltak a bajjal szemben. A bennszülöttek mégis tömegével haltak meg. Ezt ösztönösen érzik az ortodox zsidók, amikor a lehető legcsekélyebbre csökkentik a nem zsidó világgal való kapcsolataikat. Ezt ösztönösen érzik az antiszemiták, akik szívesebben látnak egy ortodox zsidót a shtreiml-jével és a pejoth-jával, mint egy asszimilált zsidót. Azonban kevesen értik meg, hogy miért okoznak az asszimilált zsidók akaratlanul is olyan sok kárt a nemzet szövedékének. Ennek egy gyászos példáját nyújtotta Lev Trockij, aki születésére zsidó volt, de teljesen elutasította a judaizmust, és magát „nem-zsidó zsidónak” nevezte, de részese volt az orosz templomok tömeges lerombolásának. Ő nem is álmodott arról, hogy azért rombolja a templomokat, hogy Soros Györgynek, vagy Ariel Sharonak a zászlóját emelje a magasba. Ő nem volt filoszemita. Ő szerette a goyokat, és nem szerette a zsidókat. Ő úgy gondolta, hogy a zsidók olyan sokáig foglalkoztak pénzzel, hogy a lelkük majdnem, hogy javíthatatlanul megromlott. Ők megőrizték, mondta, a kispolgári felfogásukat, a zsidó értelmiségiek pedig „ingatag, megbízhatatlan fél-külföldiek”. Ő büszke volt arra, hogy igazi orosznak tekintették, nem pedig zsidónak.1 Ő oroszul beszélt és úgy tűnt, hogy el is felejtett jiddisül. De akkor miért lett az orosz templomok elleni támadásnak a lelke? A lehető legjobb okból. Ő ösztönösen tette, mert érezte, és helyesen érezte, hogy Krisztus áll az orosz néppel való teljes egyesülésének az útjában. Ő nem nőtt föl ahhoz, hogy Krisztust elfogadja, hát megpróbálta félreállítani az akadályt. Az orosz templomok ezreit rombolták le, és aláásták az orosz kommunizmus jövőjét. A kommunizmusnak és az egyháznak ez a szakadása okozta Soros György és Mark Rich óriási sikerét Oroszországban 1991. után.

Európában és Amerikában nagyon sok zsidó származású derék ember követi el ugyanezt a hibát. Harcolnak az egyház ellen, mert azt hiszik, az áll közöttük és a nép többi része között. Sajnos, ahogy Trockij példája bizonyítja, nincs más út: vagy elfogadják, vagy jóvátehetetlen károkat okoznak azon emberek lelkének, akiket szeretnek.

 

1 Nedava, Trotsky and the Jews, quoted by Lindemann

 

Home