For One Democratic State
in the whole of Palestine (Israel)

FOR FULL EQUALITY OF NATIVE AND ADOPTIVE PALESTINIANS

FOR One Man, One Vote

Home


Search

KNIHA DRUHÁ TVÁŘ IZRAELE MUSÍ SHOŘET

 
Jaký to démon vás sužuje a vede k pomluvám? Tak kniha vám není po chuti; kdo vás nutí ji číst? 
Boileau

 

Pařížský vydavatel Israela Shamira byl odsouzen k pokutě 23 500 euro a ke třem měsícům podmíněně. Byla to naprosto ohromující zpráva, kterou vydala Agentura France-Presse 2. listopadu v 17:34 hod. Reprodukujeme ji zde v původním znění.


Ve středu odsoudil soud v Naterre manažera vydavatelství Al Qualam na tři měsíce vězení podmíněně a pokutu 10 000 euro za vydání antisemitské práce Israela Shamira, L'autre visage d'Israël (Druhá tvář Izraele) a vydal zákaz knihu prodávat.

Soud shledal Abdelila Cherifi Alaoui, manažera vydavatelství Al Qualam, vinným z podněcování diskriminace, nabádání k nenávisti a násilí vůči vyznavačům náboženství.

 

Kromě podmínečného tříměsíčního vězení a pokuty 10 000 euro musí Al Qualam zaplatit také 12 000 euro odškodné a 1500 euro jako soudní výlohy ve prospěch žalobce, Mezinárodní ligy proti rasismu a antisemitismu (LICRA). Vydavatel má 30 dní na stažení knihy ze všech knihkupectví pod pokutou 100 euro za každý výtisk, který po uplynutí této doby zůstane v regálech.

 

Soud své rozhodnutí zdůvodnil tak, že „je v knize výraz ,Žid používán vždy v množném čísle“, kniha je popisuje jako „vládnoucí světu“ v rámci „třetí světové války“, která podle autora právě probíhá. Soud také zjistil, že se autor odhalil jako dost nemoderní antisemita, zvláště když cituje z Protokolů sionských mudrců.

 

Protokoly sionských mudrců, poprvé vydané v Rusku roku 1905, popisující, jak Židé plánují ukojit svou nenávist, zničit křesťanskou civilizaci a chopit se světovlády, obletěly celý svět a prodaly se jich miliony kusů.

 

Od roku 1921 byly uznány jako padělek (zřejmě vytvořený tajnou policií cara, který se bránil liberalizaci Ruska, a tak se je pokusil využít jako důkaz údajného sionistického spiknutí vůči němu); ačkoliv byly lidmi, kteří chtěli ospravedlnit svá antisemitská tvrzení, široce používané a rozšiřované. Za pravé je prohlašovali obzvláště nacisté. Ve Druhá tvář Izraele Israel Shamir na straně 282 říká: „Protokoly by měly být považovány za politický pamflet.“


Poznámka vydavatele z Quibla: Toto je extrémně znepokojivý rozsudek. Směřuje k soudnímu precedentu ve věci kritiky náboženství, ať už jakéhokoliv. Stačí si Shamirovu knihu přečíst, aby si člověk uvědomil, že obvinění z „antisemitismu“ jsou absolutně nepodložená. V Protokoly sionských mudrců a řeči mistrů z roku 2002 se Shamir pokouší analyzovat, proč mají Protokoly sto let po vydání ve světě stále takový úspěch. Došel k závěru, že je to proto, že se sionisté den za dnem chovají, jakoby se programem nadvlády, popsaným v této knize, řídili. Vydavatel je obětí tohoto zločinného rozsudku a odvolá se. Tahle věc má do skončení daleko.
Překlad: Pavel Fabian - http://www.vzdelavaci-institut.com 

 

Home